TRIUMFALNY ŁUK – monumentalna budowla znana już od starożytnego Rzymu w kształcie bramy z otworem przelotowym zamkniętym łukowato, wzniesiona dla uczczenia wybitnej osoby lub wydarzenia, opatrzona napisami dedykacyjnymi i przedstawieniami związanymi z przedmiotem czci. Fasady, niekiedy także sklepienia zdobione były reliefami; całość wieńczył często pomnik triumfatora. Łuk triumfalny stosowano też w architekturze nowożytnej dla upamiętnienia zwycięstw, uroczystych wjazdów itp. (np. łuki triumfalne w Paryżu). Budowle drewniane tego typu, charakterystyczne zwłaszcza dla baroku, zwane są zwykle bramami triumfalnymi.