TYPOGRAFIA — z gr. typos: uderzenie pozostawiające po sobie ślad oraz grapho — piszę. Obecnie bardzo szeroki termin odnoszący się do prezentacji znaków pisarskich w druku lub na monitorze komputera (liternictwo, fonty), ale także ogół zagadnień dotyczących projektowania liter i innych znaków pisarskich oraz wzajemnych relacji pomiędzy tymi znakami. Również technika druku wypukłego zwanego typograficznym.