WYSTAWIENNICTWO  — inaczej architektura wystaw. Jest to termin, który określa sztukę prezentowania dzieł, przedmiotów, towarów, dokumentów, zjawisk, idei. Projektant (artysta – wystawiennik) reżyseruje obecność zwiedzającego w przestrzeni wystawowej, prowadzi go, buduje narrację, tworzy sytuację szczególnego kontaktu publiczności z prezentowanymi wartościami. Nadaje dodatkowe znaczenie, porządkuje, tłumaczy, komentuje, uświęca. Prowokuje do interpretacji i żywego odbioru. Używa środków plastycznych jak: światło, kolor, płaszczyzna, tło, elementy przestrzenne, fotografia, film, dźwięk, multimedia.