Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym

Projekt skierowany do osób niesłyszących, posługujących się PJM. Powstaje w oparciu o Leksykon Grupy Artystów Głuchych we współpracy z GAG.

Naszym celem jest rozwijanie zainteresowania sztuką i kulturą w środowisku osób niesłyszących. Realizujemy warsztaty i oprowadzania w PJM w najważniejszych instytucjach kultury. Tworzymy też bazę wiedzy na temat sztuki w Polskim Języku Migowym tak, aby niesłyszący mieli łatwy dostęp do zagadnień, które mogą być trudne i zawiłe w języku polskim (definicje słownikowe, specjalistyczna terminologia). Projekt daje szansę niesłyszącym (dzieciom, młodzieży, ale też dorosłym) na poszerzanie wiedzy i podniesienie kompetencji kulturowych. Wypełnia poważną lukę w materiałach edukacyjnych w PJM.

W 2018 roku niesłyszący (młodzież, dzieci i osoby dorosłe) uczestniczyły w oprowadzaniu i warsztatach w sześciu instytucjach kultury w Polsce: Muzeum Narodowym w Warszawie, Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskim, Muzeum Śląskim w Katowicach, Galerii Arsenał w Białymstoku, Galerii Labirynt w Lublinie.

Zapoznały się z dziełami z kolekcji w Muzeum Narodowym oraz w Muzeum Śląskim w Katowicach, m.in.: w Galerii Plastyki Nieprofesjonalnej oraz z pracami prezentowanymi w ramach wystaw czasowych, takich jak m.in.: Skład sztuki, Stan rzeczy (wystawy w Galerii Labirynt), Czekając na kolejne nadejście (w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski), Co po Cybisie (w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki) Hubert Czerepok. Początek, Valentin Ruhry. Eliza (w Galerii Arsenał w Białymstoku).

Na liście dotychczas nagranych krótkich filmów-definicji (prawie 200!) znalazły się między innymi tak podstawowe pojęcia jak: kompozycja, akademia, fotografia, negatyw, faktura, ceramika, tkanina artystyczna, grafika, kolaż, rzeźba i inne. Ale też nieco bardziej skomplikowane jak np.: art.-brut, po-sztuka, hipperrealizm, unizm, neoplastycyzm, czy podstawowe kierunki, tendencje i zjawiska w sztuce: gotyk, renesans, barok, rokoko, secesja, historyzm, kubizm, konstruktywizm. Jak i sylwetki twórców: Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego.

Encyklopedia została zainicjowana przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki w 2014 roku. W kolejnych latach rozwijana z dotacji MKiDN we współpracy z różnymi instytucjami kultury: Zachętą – Narodową Galerią Sztuki, Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Muzeum Śląskim w Katowicach, Galerii Arsenał w Białymstoku, Galerii Labirynt w Lublinie i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz Artinfo.pl, pod patronatem Świata Ciszy.

W 2017 i 2018 roku realizatorem Encyklopedii była Fundacja Kultury bez Barier. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Twórczości. 

Partnerzy projektu w 2018 roku: Grupa Artystów Głuchych GAG, Muzeum Narodowe w Warszawie, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Muzeum Śląskie w Katowicach, Galeria Arsenał w Białymstoku, Galeria Labirynt w Lublinie, Artinfo.pl

Patronat medialny: Świat Ciszy, Artinfo.pl
Kurator projektu: Paulina Celińska

Powrót do encyklopedii ►