Historia kultury i sztuki rzymskiej dzieli się na kilka okresów: – okres panowania królów (VI w. p.n.e. – V w. p.n.e.) – okres rozwoju sztuki starożytnego Rzymu, związany jest z panowaniem królów etruskich. Wtedy osady uległy przemianie w miasta, rozpoczęto budowę kanału odwadniającego Cloaca Maxima oraz wytyczono ulice i place (Forum Romanum). Powstały najstarsze budowle, np. świątynia Jowisza Kapitolińskiego. – okres republiki (V w. p.n.e. – 30 p.n.e.) – okres odbudowy Rzymu po zniszczeniach spowodowanych najazdem Galów. Rzymianie przejęli od Etrusków wiele umiejętności związanych z architekturą oraz technikę odlewania rzeźb w brązie. Posągi pochodzące z tego okresu to naturalnej wielkości posągi bohaterów, przywódców ubranych w togi lub zbroje. Rzeźby bogów wykonywane były w podobnym stylu, ale z wypalanej gliny. Malarstwo to pejzaże przedstawiające podbite miasta, malowane na planszach niesionych podczas pochodów triumfalnych. – okres cesarstwa (od 30 p.n.e. – do połowy III w.) to rozwój urbanistyki i architektury. Miasta otaczano murami obronnymi z bramami, wieżami, rozbudowywano akwedukty i system kanalizacyjny. Budowano mauzolea oraz katakumby. Stawiano również okazałe pałace (Złoty Dom Nerona). Budowle powszechnego użytku przybierały monumentalne rozmiary, np. amfiteatr Koloseum, teatry, termy Karakalli. Powstawały też łuki triumfalne.

Okresy w kulturze i sztuce rzymskiej

Historia kultury i sztuki rzymskiej dzieli się na kilka okresów: – okres panowania królów (VI w. p.n.e. – V w. p.n.e.) – okres rozwoju sztuki starożytnego Rzymu, związany jest z panowaniem królów etruskich. Wtedy osady uległy przemianie w miasta, rozpoczęto budowę kanału odwadniającego Cloaca Maxima oraz wytyczono ulice i place (Forum Romanum). Powstały najstarsze budowle, np. świątynia Jowisza Kapitolińskiego. – okres republiki (V w. p.n.e. – 30 p.n.e.) – okres odbudowy Rzymu po zniszczeniach spowodowanych najazdem Galów. Rzymianie przejęli od Etrusków wiele umiejętności związanych z architekturą oraz technikę odlewania rzeźb w brązie. Posągi pochodzące z tego okresu to naturalnej wielkości posągi bohaterów, przywódców ubranych w togi lub zbroje. Rzeźby bogów wykonywane były w podobnym stylu, ale z wypalanej gliny. Malarstwo to pejzaże przedstawiające podbite miasta, malowane na planszach niesionych podczas pochodów triumfalnych. – okres cesarstwa (od 30 p.n.e. – do połowy III w.) to rozwój urbanistyki i architektury. Miasta otaczano murami obronnymi z bramami, wieżami, rozbudowywano akwedukty i system kanalizacyjny. Budowano mauzolea oraz katakumby. Stawiano również okazałe pałace (Złoty Dom Nerona). Budowle powszechnego użytku przybierały monumentalne rozmiary, np. amfiteatr Koloseum, teatry, termy Karakalli. Powstawały też łuki triumfalne.

Sztuka prehistoryczna i sztuka antyku – podręcznik historii sztuki w Polskim Języku Migowym.

Sztuka narodziła się na ścianach prehistorycznych jaskiń, w postaci niezwykłych rysunków naskalnych. Sztuki plastyczne są od zawsze obecne w codziennym życiu. Piękno jest wokół nas i nie trzeba być artystą, by je doceniać i się nim zachwycać. Historia sztuki jest bardzo ważnym elementem ogólnej wiedzy o świecie i kulturze. Bez sztuki nie byłoby piękna.

Projekt „Sztuka prehistoryczna i sztuka antyku – podręcznik historii sztuki w Polskim Języku Migowym” – jest to seria filmów edukacyjnych w języku migowym, opowiadająca o wybranych najciekawszych artystach, zabytkach i okresach z epoki prehistorycznej i antyku.

Filmy są udostępniane na kanale YouTube pn. Sztuka prehistoryczna i sztuka antyku, celem upowszechniania tej wiedzy wśród samych osób głuchych jak i ich otoczenia, czyli tłumaczy, edukatorów. W ostatnich latach dostępność wiedzy i edukacji w Polskim Języku Migowym się znacząco zwiększyła, ale nadal jest to kropla w morzu potrzeb.

W ostatnich latach powstała także Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym – leksykon podstawowych, najczęściej używanych pojęć z historii sztuki.

Niniejszy projekt stanowi bardzo ważne jej dopełnienie. Projekt ten ma atut edukacyjny w zakresie słownictwa języka migowego w obszarze historii sztuki dla przyszłych i obecnych tłumaczy języka migowego jak i dla osób uczących się tego języka.

Link do pobrania publikacji elektronicznej „Sztuka prehistoryczna i sztuka antyku”:

pomysł, opracowanie i realizacja projektu, opracowanie zagadnień i definicji:
Agnieszka Kołodziejczak

tłumaczenie na Polski Język Migowy:
Marek Krzysztof Lasecki, Tomasz Grabowski, Monika Kozub, Daniel Kotowski

kamera i montaż:
Olgierd Koczorowski

opracowanie graficzne e-publikacji:
Tomasz Grabowski

konsultacje eksperckie:
Marek Krzysztof Lasecki, prof. Aneta Pawłowska (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego)

współpraca ekspercka:
Grupa Artystów Głuchych

Projekt dofinansowany w ramach projektu grantowego pn. „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w Łodzi.

E-publikacja przeznaczona wyłącznie do bezpłatnego użytkowania. Filmy udostępniane na zasadach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa — Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (treść licencji dostępna na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode) z wyjątkiem zdjęć, dla których licencje zostały odrębnie określone.

Łódź 2018-2019