Czym jest leksykon sztuki w Polskim Języku Migowym?

Wejście do Leksykonu GAG ►

Leksykon jest zbiorem wielu haseł i terminów sztuk pięknych istniejących w języku migowym. Celem pracy nad leksykonem jest gromadzenie i przedstawienie znaków polskich będących w użyciu i znaków zapożyczonych od innych języków migowych z całego świata a czasem nawet znaków specjalnie nowoutworzonych. Należy podkreślić, że dopiero od roku 1993 wśród polskich artystów plastyków i miłośników sztuki na dobre zaczął się rozwijać język migowy w zakresie terminów sztuk pięknych. Niniejszy leksykon obejmuje wiele haseł uszeregowanych alfabetycznie i będących w coraz powszechniejszym użyciu, które pozwalają wszystkim, którzy używają języka migowego bardziej rozumieć zagadnienia sztuki.

 

Wejście do Leksykonu GAG ►

Wejście do Encyklopedii Sztuki w PJM (Zachęta) ►