W pierwszym odcinku magazynu sztuki w PJM:

  • Sztuka polska / Wojciech Fangor
  • Sztuka obca / Mark Rothko
  • Sztuka głuchych w Polsce / Kazimierz Wiszniewski
  • Sztuka głuchych na świecie / Rene’ Princeteau
  • Muzea w czasie pandemii
  • Dostępność
  • Wydarzenie