Witold Hatłas

Urodzony w 1972 roku w Oświęcimiu. Zainteresowania plastyczne ma od dzieciństwa. Ukończył Szkołę Podstawową dla dzieci Głuchych w Krakowie oraz Technikum Budowlane w Wejherowie. Brał udział w Plenerach Malarskich w Krakowie od 1997 r., m.in. zdobył III nagrodę w 1999 r. i II nagrodę w 2000 r. Mieszka i tworzy w Oświęcimiu. Lubi malować abstrakcje, bo abstrakcja wg artysty to czysta wyobraźnia, swoboda myśli, różnorodność skojarzeń.
Urodzony w 1972 roku w Oświęcimiu. Zainteresowania plastyczne ma od dzieciństwa. Ukończył Szkołę Podstawową dla dzieci Głuchych w Krakowie oraz Technikum Budowlane w Wejherowie. Brał udział w Plenerach Malarskich w Krakowie od 1997 r., m.in. zdobył III nagrodę w 1999 r. i II nagrodę w 2000 r. Mieszka i tworzy w Oświęcimiu. Lubi malować abstrakcje, bo abstrakcja wg artysty to czysta wyobraźnia, swoboda myśli, różnorodność skojarzeń.

Grafika