Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym to projekt skierowany do osób niesłyszących, posługujących się PJM. Znajdziecie tu filmy z tłumaczeniem na PJM wybranych pojęć dotyczących sztuki. Encyklopedia powstaje w oparciu o Leksykon Grupy Artystów Głuchych.
Więcej o projekcie. ►
action painting

action painting

ACTION PAINTING — malarstwo gestu. Termin określa technikę, ale też nurt w amerykańskim malarstwie końca lat 40. i 50. XX wieku, opierający się na ...
akryl, malarstwo akrylowe

akryl, malarstwo akrylowe

AKRYL, MALARSTWO AKRYLOWE – technika malarska posługująca się farbami akrylowymi. Farby mogą występować w formie zawiesiny, używa się ich wtedy do ...
akwarela

akwarela

AKWARELA – wł. acquarello od acqua: woda. 1) Farba o spoiwie rozpuszczalnym w wodzie. 2) Technika malarska posługująca się takimi farbami, nakładanymi na pap...
ambalaż

ambalaż

AMBALAŻ — z fr. emballage: opakowanie, działanie artystyczne polegające na opakowywaniu, owijaniu, zasłanianiu przedmiotów, ale też architektury, natury....
analiza dzieła sztuki

analiza dzieła sztuki

ANALIZA DZIEŁA SZTUKI – metoda badawcza polegająca na rozpatrywaniu jakiegoś problemu czy zjawiska dotyczącego dzieła sztuki. Dzięki analizie dzieła ...
animacja

animacja

ANIMACJA – z łac. animatio: ożywienie. Technika polegająca na wykonywaniu serii zdjęć poklatkowych, rejestrujących na pojedynczych klatkach kolejne...
antyk

antyk

ANTYK jest rozumiany w sztuce na dwa sposoby: 1) jako cywilizacja grecko-rzymska rozwijająca się na obszarze basenu Morza Śródziemnego od końca III ...
antysztuka

antysztuka

ANTYSZTUKA – nurt sztuki współczesnej, którego geneza sięga do ruchów awangardowych XIX i XX w. Antysztuka podważa kanon sztuki tradycyjnej opartej...
arras

arras

ARRAS Inaczej tapiseria z fr. tapiserie. Arras to jeden z największych ośrodków produkcji tkanin dekoracyjnych w średniowieczu (Francja). Od niego poc...
Art Déco

Art Déco

ART DÉCO – styl w sztuce lat 20. I 30. XX wieku. Charakteryzował się uproszczeniem form, symetrią, oparciem kompozycji na liniach prostych, kontr...
art-brut

art-brut

ART-BRUT — z fr. art – sztuka, brut – surowy (pierwotny). Wyrażeniem „sztuka surowa”, Jean Dubuffet nazwał w 1945 roku twórczość dzieci, artystów naiwn...
artzin

artzin

ARTZIN — rodzaj druku ulotnego lub magazyn wydawany i powielany we własnym zakresie, nieregularnie, w niewielkim nakładzie przez grupy artystów, lite...
asamblaż

asamblaż

ASAMBLAŻ — z franc. assemblage: gromadzenie, technika wywodząca się z kolażu i oznaczająca dzieło powstałe z wykorzystaniem elementów trójwymiarowych. Pierwszy r...
awangarda

awangarda

AWANGARDA — z franc.: avant gard — straż przednia. Termin stosowany obecnie w dwojakim znaczeniu: szerszym – na określenie wszelkiej twórczości nowatorsk...
azulejos

azulejos

AZULEJOS — glazurowane płytki ceramiczne stosowane obecnie przede wszystkim w Portugalii, wcześniej również powszechnie w Hiszpanii. Słynnym ośrodk...
barok

barok

BAROK  — termin jest stosowany na określenie: 1) nurtu sztuki europejskiej  XVII – XVIII wieku (barok jako styl); 2) całej sztuki obejmującej wszystkie...
batik

batik

BATIK — jest to metoda farbowania tkanin, w której części tkaniny, które mają pozostać nie zabarwione, pokrywa się cienką warstwą wosku, a następni...
biennale

biennale

BIENNALE — impreza kulturalna (wystawa, festiwal) odbywająca się cyklicznie co dwa lata. Może być organizowane w różnych dziedzinach: sztuk wizualn...
blejtram

blejtram

BLEJTRAM (krosno malarskie) – rama, na którą naciąga się i przybija płótno do namalowania obrazu. Wykonywany jest najczęściej z drewnianych listew. B...
body art

body art

BODZ ART — z ang.: sztuka ciała, kierunek w sztuce, w którym materiałem i środkiem ekspresji jest ciało artysty. Pojawił się w drugiej połowie lat 60. X...
ceramika

ceramika

CERAMIKA  — nazwą ceramika określa się wyroby z gliny, modelowane ręcznie lub toczone na kole garncarskim i utrwalone przez wypalanie w ogniu. Wyroby...
chińska porcelana

chińska porcelana

CHIŃSKA PORCELANA  — jest to nazwa wyrobów porcelanowych z kaolinu, które powstały w X wieku na początku panowania chińskiej dynastii Sung. Zawdzięc...
cokół

cokół

COKÓŁ  — pojęcie to ma dwa znaczenia: 1) najniższy nadziemny człon budowli  kolumny, filaru, portalu, stanowiący ich podstawę konstrukcyjną albo wyłącz...
color field painting

color field painting

COLOR FIELD PAINTING  — z ang. color (colour) – kolor, field – pole, obszar, w dosłownym tłumaczeniu oznacza to „malarstwo kolorowych pól”. Jest to odmian...
Cytaty: Fragment wywiadu z Jadwigą Sawicką, 2006

Cytaty: Fragment wywiadu z Jadwigą Sawicką, 2006

„Bo w sztuce jestem materialistką i interesuje mnie powierzchnia rzeczy, opakowanie i zakrycie. Interesuje mnie rozdźwięk pomiędzy obietnicą a zawa...
Cytaty: Henryk Stażewski, zanotowana wypowiedź (1965)

Cytaty: Henryk Stażewski, zanotowana wypowiedź (1965)

Po skończeniu Akademii ja i [Mieczysław — przyp. red.] Szczuka zaczęliśmy robić sztukę nowoczesną, ale była wojna i nie mieliśmy żadnego kontaktu z ...
Cytaty: Jadwiga Sawicka, z tekstu do wystawy Kobieta o kobiecie, 1996

Cytaty: Jadwiga Sawicka, z tekstu do wystawy Kobieta o kobiecie, 1996

„Odzież zdobi, okrywa i daje świadectwo. Nieodparta logika wynikająca z funkcjonalności pozornie ułatwia zadanie. Niestety, ciało nie zawsze może sp...
Cytaty: Paweł Jarodzki o szablonie

Cytaty: Paweł Jarodzki o szablonie

„Szablon jest znakiem. Jest ręką odbitą przez anonimowego artystę w prehistorycznej grocie, jest sitodrukiem Warhola, jest plakatem propagandowym odbij...
Cytaty: Tadeusz Kantor o ambalażu

Cytaty: Tadeusz Kantor o ambalażu

„Ten gest O P A K O W A N I A spełniany w najbardziej prozaicznej codzienności życia przeniosłem z lękiem na moje dzieło. Dzieło sztuki. Podniecała mnie niep...
cyzelowanie

cyzelowanie

CYZELOWANIE  — jest to ręczna lub mechaniczna obróbka przedmiotów metalowych stosowana w celu ostatecznego wykończenia powierzchni. Polega na wstępn...
dadaizm

dadaizm

DADAIZM — międzynarodowy, radykalny ruch artystyczny zainicjowany ok. 1915 roku przez artystów i pisarzy europejskich i amerykańskich. Był reakcją na obo...
design

design

DESIGN — jest to ręczna lub mechaniczna obróbka przedmiotów metalowych stosowana w celu ostatecznego wykończenia powierzchni. Polega na wstępnym oczysz...
drzeworyt

drzeworyt

DRZEWORYT  — jest to ręczna lub mechaniczna obróbka przedmiotów metalowych stosowana w celu ostatecznego wykończenia powierzchni. Polega na wstępn...
École de Paris

École de Paris

ÉCOLE DE PARIS  — z fr. école – szkoła; termin oznacza „szkołę paryską”. Pierwotnie nazwa została zaproponowana w latach 20 XX wieku przez André War...
ekspresjonizm

ekspresjonizm

EKSPRESJONIZM — w szerszym znaczeniu spotęgowanie poprzez deformację, szczególną kompozycję, kontrastowe zestawienie barw, ale też wybór tematu n...
ekspresjonizm abstrakcyjny

ekspresjonizm abstrakcyjny

EKSPRESJONIZM ABSTRAKCYJNY  — jest to kierunek w malarstwie amerykańskim zapoczątkowany w połowie lat 40 XX wieku, nawiązujący m.in. do malarstwa abstrak...
environment

environment

ENVIRONMENT — z ang.: otoczenie. Rodzaj dzieła, a także działania artystycznego, polegającego na aranżowaniu przestrzeni w taki sposób, aby oddział...
estetyka

estetyka

ESTETYKA – wrażenie zmysłowe. 1) Dyscyplina filozoficzna, która bada wartości artystyczne, analizuje i ustala kryteria wartościowania przedmiotów i przeż...
faktura

faktura

FAKTURA – powierzchnia dzieła sztuki (obrazu, rysunku, rzeźby, tkaniny itp.) zmienna w zależności od tworzywa, techniki, użytego narzędzia oraz in...
fotografia (historia)

fotografia (historia)

FOTOGRAFIA (historia) – fotografia pojawiła się w 1 poł. XIX wieku we Francji. Przez cały XIX wiek była najważniejszym medium, dopóki nie zastąpił...
fotografia (technika)

fotografia (technika)

FOTOGRAFIA (technika) – z greckiego oznacza rysowanie za pomocą światła. Polega na zarejestrowaniu trwałego obrazu na materiale światłoczułym za pomoc...
fotografia intermedialna

fotografia intermedialna

FOTOGRAFIA INTERMEDIALNA  —jest to szeroka nazwa, którą spopularyzowała wystawa „Polska fotografia intermedialna lat 80”, zorganizowana w 1988 roku...
fotomontaż

fotomontaż

FOTOMONTAŻ — obraz fotograficzny złożony z kilku niezależnych fotografii. Może powstać w formie kolażu, poprzez przyklejenie wyciętych obrazów fotografic...
fresk

fresk

FRESK – z wł. pittura a fresco : malowanie na świeżym tynku. 1) Technika malarstwa ściennego polegająca na malowaniu na wilgotnym, świeżo położony...
galeria

galeria

GALERIA – 1) Pomieszczenie bądź zbiór pomieszczeń przeznaczonych do prezentacji dzieł sztuki, główne malarstwa lub rzeźby. Początkowo galeria funkcjonow...
gotyk

gotyk

GOTYK  — jest to styl w sztukach plastycznych dojrzałego i późnego średniowiecza, ukształtowany we Francji przed połową XII wieku, około 1170 roku ...
grafika

grafika

GRAFIKA – jeden z podstawowych działów sztuk plastycznych, polega na powielaniu obrazu z uprzednio przygotowanej formy nazywanej matrycą. W zależności od fun...
grupa a. r.

grupa a. r.

GRUPA A.R. – artyści rewolucyjni lub awangarda rzeczywista. Awangardowa grupa artystyczna składająca się z pięciu członków: rzeźbiarki Katarzyny Kobro, dw...
grupa blok

grupa blok

GRUPA BLOK – awangardowa grupa artystyczna założona w Warszawie i działająca w latach 1923-1926. Powstanie Bloku związane było z ekspozycją Wystawy ...
happening

happening

HAPPENING — z ang.: dzianie się, zdarzenie. Forma artystycznej wypowiedzi, w której twórca częściowo planuje zdarzenia, ale otwarty jest na przypa...
hiperrealizm

hiperrealizm

HIPERREALIZM – z gr. hyper: nad, ponad. Kierunek w sztuce przeżywający rozkwit w Stanach Zjednoczonych na początku lat 70. Ukształtował się w opozy...
historia sztuki

historia sztuki

HISTORIA SZTUKI – nauka humanistyczna zajmująca się badaniem sztuk wizualnych w ujęciu historycznym, a także piśmiennictwem o sztuce. Nazywa, opisuj...
historyzm

historyzm

HISTORYZM – świadome naśladowanie stylów wcześniejszych epok, jeden z nurtów sztuki XIX wieku. W architekturze 1. poł. XIX wieku, ze względu na zaint...
ikonografia

ikonografia

IKONOGRAFIA – 1. Zbiór dzieł sztuki (malarstwa, rzeźby, rysunków, fotografii) stanowiących dokumentację jednego tematu, osoby czy miejsca, np. iko...
impast

impast

IMPAST  — jest to nałożenie farby pędzlem lub szpachlą stosowane w malarstwie głównie olejnym, rzadziej temperowym. Służył on początkowo do zaakcento...
impresjonizm

impresjonizm

IMPRESJONIZM – kierunek w sztuce, przede wszystkim w malarstwie, rozwijający się głównie we Francji w latach 70. i 80. XIX wieku. Jego nazwa powst...
informel

informel

INFORMEL  — z fr. informel – niekształty, bezkształtny. Słowo to oznacza „sztukę nieforemną” - kierunek w sztuce europejskiej powstały na przełomie l...
instalacja

instalacja

INSTALACJA – w sztuce współczesnej przestrzenny układ elementów zaprojektowany przez artystę, najczęściej do określonej przestrzeni. Stosowane są w niej...
interwencja artystyczna

interwencja artystyczna

INTERWENCJA ARTYSTYCZNA – rodzaj działania artystycznego polegającego na umiejscowieniu jakiegoś obiektu (niekoniecznie artystycznego) w przestrzeni publ...
Katarzyna Kobro

Katarzyna Kobro

KATARZYNA KOBRO (ur. 1898 w Moskwie – zm. 1951 w Łodzi) – artystka awangardowa, członkini ugrupowań artystycznych „Blok”, „Praesens” oraz „a.r”. Je...
kicz

kicz

KICZ – z niem. kitsch: tandeta, bubel. Nazwa potoczna określająca lichy, bezwartościowy wytwór sztuki plastycznej lub literackiej. Najczęściej określe...
kilim

kilim

KILIM  — jest to dwustronna tkanina dekoracyjna lub użytkowa, o splocie prostym, lnianej albo wełnianej osnowie i wełnianym wątku tworzącym wzór. K...
kolaż

kolaż

KOLAŻ — z franc. collage: naklejanie. Technika plastyczna polegająca na zestawianiu na płaszczyźnie wycinków różnych materiałów w zamierzoną całość komp...
kolekcja

kolekcja

KOLEKCJA – 1) zespół przedmiotów tego samego typu, zbieranych ze względu na ich wartości (artystyczne, historyczne, naukowe); kolekcje prywatne często...
komiks

komiks

KOMIKS – sekwencyjna historyjka obrazkowa, najczęściej uzupełniona tekstem, ograniczonym do krótkich wypowiedzi bohaterów o charakterze sensacyjnym lub hu...
kompozycja

kompozycja

KOMPOZYCJA — sposób powiązania elementów formalnych dzieła: linii, brył, płaszczyzn, plam barwnych, światła i cienia, tak aby tworzyły całość zgo...
kompozycja przestrzenna

kompozycja przestrzenna

KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA – sposób aranżacji przestrzeni odrzucający podział rzeźby na zwartą bryłę i otoczenie. W myśl nowej zasady rzeźba jako kompoz...
komunikacja wizualna

komunikacja wizualna

KOMUNIKACJA WIZUALNA  — jest to dziedzina sztuki zbliżona do projektowania graficznego, obejmująca wiedzę o sposobach graficznego przekazywania idei ...
konceptualizm

konceptualizm

KONCEPTUALIZM – jeden z najważniejszych nurtów w sztuce XX w., w którym idea oraz proces twórczy są ważniejsze niż realizacja dzieła. Jego powstanie...
konstruktywizm

konstruktywizm

KONSTRUKTYWIZM — w szerszym znaczeniu, zwłaszcza w architekturze, podkreślenie funkcjonalnej, celowej konstrukcji; ogólna zasada kształtowania bryły...
kontur

kontur

KONTUR  — jest to zarys kształtu postaci lub przedmiotu, linia obwodząca kształt na rysunku lub malowidle i odgraniczająca jedną płaszczyznę od drugie...
kubizm

kubizm

KUBIZM — franc. cubism, z łac. cubus: sześcian, kostka. Kierunek w malarstwie XX wieku, zapoczątkowany ok. 1907 roku we Francji przez Pabla Picassa i Ge...
laserunek

laserunek

LASERUNEK – przezroczysta, lekko zabarwiona warstwa farby kładziona na powierzchnię obrazu, zmieniająca delikatnie kolorystykę dzieła. Wiele warstw...
litografia

litografia

LITOGRAFIA – technika graficzna lub odbitka wykonana tą techniką. Litografia pozwala na osiąganie różnorodnych efektów artystycznych zbliżonych do malar...
malarstwo

malarstwo

MALARSTWO – dziedzina sztuk plastycznych, której produktem jest obraz, czyli zasadniczo dwuwymiarowe dzieło sztuki, powstałe dzięki liniom i barwo...
malarstwo materii

malarstwo materii

MALARSTWO MATERII  — jest to rodzaj malarstwa, najczęściej abstrakcyjnego, które zyskało popularność w latach 50 XX wieku, a polegające na grubym na...
malarstwo rodzajowe

malarstwo rodzajowe

MALARSTWO RODZAJOWE – gatunek w malarstwie, rzeźbie lub grafice przedstawiający postacie wykonujące zwykłe czynności. Mogą to być sceny z życia co...
media, medium

media, medium

MEDIA, MEDIUM — określenie środków masowego przekazu, czyli społecznego komunikowania się o szerokim zasięgu: radia, telewizji, prasy, internetu itp. W ...
minimal art

minimal art

MINIMAL ART — sztuka minimalistyczna, termin określający tendencję w sztuce współczesnej obecną od końca lat 50. XX wieku, polegającą na stosowaniu...
Młoda Polska

Młoda Polska

MŁODA POLSKA – zespół zjawisk w polskiej literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku. Nazwa epoki pochodzi od cyklu artykułów Artura Górskiego opubliko...
modernizm

modernizm

MODERNIZM — z fr. moderne: nowoczesny. Termin określający ogół kierunków literackich i artystycznych, architektonicznych, a także prądów filozofic...
mozaika

mozaika

MOZAIKA  — najczęściej monumentalna dekoracja w postaci ornamentu lub obrazu, wykonana z drobnych, barwnych płytek różnego kształtu: szklanych, ceramicz...
multimedia

multimedia

MULTIMEDIA — media stanowiące połączenie kilku różnych form przekazu informacji (np. tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo) w celu dostarczania odbiorco...
mural

mural

MURAL — słowo pochodzenia hiszpańskiego, oznaczające monumentalne malarstwo ścienne. Powstaje ono przy użyciu odpowiednich farb odpornych na zmienn...
muzeum

muzeum

MUZEUM – instytucja, która gromadzi, bada oraz opiekuje się obiektami będącymi świadectwem cywilizacji człowieka wraz z jego otoczeniem. Muzea pozysku...
negatyw

negatyw

NEGATYW  — jest to popularna nazwa błony fotograficznej negatywowej w fotografii. Jest materiałem wykorzystywanym w fotografii analogowej i w film...
neo-dada

neo-dada

NEO-DADA  — termin po raz pierwszy był użyty w 1958 roku w „Art News” w odniesieniu do prac Jaspera Johnsa przedstawiających tarcze strzelnicze z wmontow...
neoawangarda

neoawangarda

NEOAWANGARDA  — ten nurt jest kontynuacją historycznej awangardy. Znany filozof i krytyk sztuki Stefan Morawski wyróżnia cztery nurty: 1) technologiczny miesz...
neoplastycyzm

neoplastycyzm

NEOPLASTYCYZM – kierunek sztuki stworzony w Holandii w latach dwudziestych XX wieku przez artystów związanych z ugrupowaniem „De Stijl” wydającym w latach...
NO!art

NO!art

NO!art  — z ang. no – nie, art – sztuka. No-art oznacza „nie-sztukę” – zbiór dzieł kilku amerykańskich artystów (Michel Fisher, Stanley Fisher, Sam Goodm...
nowy realizm

nowy realizm

NOWY REALIZM  — jest to ruch powołany w końcu lat 50 XX wieku w Paryżu przez krytyka Pierré Restany`ego. Cele nowego realizmu zostały ogłoszone w napisa...
odlew

odlew

ODLEW  — jest to przedmiot wykonany przez odtworzenie w twardym materiale (najczęściej w metalu) modelu wykonanego z nietrwałej masy (glina, wosk ...
olej, technika olejna

olej, technika olejna

OLEJ, TECHNIKA OLEJNA – technika malarska posługująca się farbami olejnymi. Polega na pokrywaniu zagruntowanego płótna, gładkiej deski lub innego ...
op-art

op-art

OP-ART — z ang. optical art: sztuka wizualna, wizualizm. Rodzaj sztuki abstrakcyjnej wykorzystującej zjawiska optyczne. Kierunek obejmuje grafikę, mal...
pejzaż

pejzaż

PEJZAŻ – w sztukach plastycznych gatunek przedstawiający widok natury. Dawniej pejzaże występowały często jako tła w scenach religijnych lub mito...
performans

performans

PERFORMANS – z ang.: wykonanie, rodzaj działań wykonywanych przez artystów w obecności widzów. Często przybiera formę działań parateatralnych o zaplanow...
po-sztuka

po-sztuka

PO-SZTUKA  — jest to pomysł Stefana Morawskiego na nazwę epoki po procesie „samoniszczenia się sztuki” do końca przez neoawangardę. Symptomami po-sztuki s...
polichromia

polichromia

POLICHROMIA  — polichromią nazywa się: 1) wielobarwne malowidła zdobiące ściany, stropy lub sklepienia budowli renesansu i baroku. Znana od staroży...
Polska Szkoła Plakatu

Polska Szkoła Plakatu

POLSKA SZKOŁA PLAKATU – zjawisko w polskiej grafice projektowej od lat 50. do 70. XX w. Polscy plakaciści tego okresu m.in. Henryk Tomaszewski, Wal...
pop-art

pop-art

POP-ART  — pop — skrót od ang. słowa popular. Kierunek powstał w późnych latach 50 XX wieku w sztuce amerykańskiej i angielskiej, czerpiący inspiracje ...
popiersie

popiersie

POPIERSIE  — popiersie jest określeniem używanym w rzeźbie i malarstwie figuratywnym. Inną nazwą jest półpostać. Termin używany najczęściej na określenie...
portret

portret

PORTRET – przedstawienie wyglądu zewnętrznego, pozycji, charakteru konkretnego człowieka lub grupy ludzi zwanych modelami. Portrety mogą pełnić różne f...
postmodernizm

postmodernizm

POSTMODERNIZM — termin określający szereg zjawisk kulturowych, które, według badaczy i teoretyków, nastąpiły po modernizmie. Obejmuje się nim różno...
prowokacja

prowokacja

PROWOKACJA — działanie artystyczne przygotowane z myślą o poruszeniu publiczności, często zbulwersowaniu, ale przez to sprowokowaniu do głębszych przemyśl...
ready made

ready made

READY MADE — z ang.: gotowy przedmiot (fr. object trouvé). Termin nadany przez Marcela Duchampa, słynnego dadaistę gotowemu, fabrycznemu przedmiotowi, któr...
realizm magiczny

realizm magiczny

REALIZM MAGICZNY  — był to prąd w sztuce europejskiej i amerykańskiej. Nazwę wywodzi się od niemieckiego historyka sztuki Franza Roha, który użył jej...
relief

relief

RELIEF — z fr. relief. Kompozycja rzeźbiarska wydobyta z płaszczyzny kamiennej, drewnianej metalowej lub innej, z pozostawieniem tła, wskutek rzeź...
renesans

renesans

RENESANS  — jest to styl w sztuce zapoczątkowany we Włoszech. Główną ideą był powrót do ideału sztuki antyku, jej idealnego piękna opartego na harmonii,...
rokoko

rokoko

ROKOKO  — jest to nurt w sztuce europejskiej XVIII wieku  uważany za ostatnią fazę baroku. Zmysłowość, erotyzm, wyrafinowany smak artystyczny, sentyment...
rylec

rylec

RYLEC  — jest narzędziem do rytowania używanym w niektórych technikach graficznych (np. miedzioryt, drzeworyt). Składa się ze stalowego ostrza osadzon...
rzeźba

rzeźba

RZEŹBA – 1) trójwymiarowa kompozycja, mająca zazwyczaj charakter dekoracyjny, a nie użytkowy jak architektura. 2) rzeźba w znaczeniu przestrzennej kompoz...
sala neoplastyczna

sala neoplastyczna

SALA NEOPLASTYCZNA – przestrzeń wystawiennicza w Muzeum Sztuki w Łodzi mieszcząca się w dziewiętnastowiecznym pałacu fabrykanta Maurycego Poznańs...
secesja

secesja

SECESJA – kierunek w sztuce ostatniego dziesięciolecia XIX wieku i pierwszej dekady XX wieku. W wielu językach europejskich „secesja” znaczy „odejśc...
serigrafia

serigrafia

SERIGRAFIA  — jest to technika sitodruku (rodzaj szablonu) wprowadzona w 1930 roku w USA, a wywodząca się z Dalekiego Wschodu polegająca na przetłaczaniu farby ...
sitodruk

sitodruk

SITODRUK  — jest to odrębna technika graficzna tzw. druku przez szablon; również odbitka otrzymywana tą techniką. Zasada sitodruku polega na przecis...
skandynawski design

skandynawski design

SKANDYNAWSKI DESIGN  — wzornictwo skandynawskie stało się bardzo popularne w innych krajach Zachodu w latach 50 – 60 XX wieku. Pojęcie skandynawski design s...
socrealizm

socrealizm

SOCREALIZM – realizm socjalistyczny. Kierunek w sztuce będący elementem ideologii i propagandy partii komunistycznych w Polsce i innych krajach dem...
statyczność/dynamiczność

statyczność/dynamiczność

STATYCZNOŚĆ/DYNAMICZNOŚĆ  — są to określenia rodzajów kompozycji w sztuce. Mogą to być: kompozycja statyczna i dynamiczna. Kompozycja statyczna po...
stiuk

stiuk

STIUK  — jest to materiał zdobniczy powstały z połączenia sproszkowanego białego marmuru z klejem. Stiuk znany już w starożytności, był popularny j...
Władysław Strzemiński

Władysław Strzemiński

WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI (ur. 1893 w Mińsku Białoruskim, zm. w 1952 w Łodzi) – Polski artysta awangardowy, malarz, teoretyk i krytyk sztuki. Mąż rze...
surrealizm

surrealizm

SURREALIZM — z fr. surréalisme. Kierunek w sztuce ukształtowany w latach 20. XX wieku, biorący się z fascynacji światem snu, podświadomości, halucyna...
symbolizm

symbolizm

SYMBOLIZM – 1) w szerszym znaczeniu: tendencja istniejąca w różnych epokach, której celem było przekazanie ukrytych, duchowych treści za pomocą dzieła s...
szablon

szablon

SZABLON — z niem. Schablone. Wycięta forma w płaszczyźnie kartonu służąca do powielania. Szablon przykłada się do płaskiej powierzchni i całość p...
szkic

szkic

SZKIC – artystyczna, swobodnie wykonana notatka , zapis pierwszych pomysłów i koncepcji na dzieło. Pokazuje spontaniczny gest artysty, jego styl i sp...
sztuka abstrakcyjna

sztuka abstrakcyjna

SZTUKA ABSTRAKCYJNA — sztuka nieprzedstawiająca, niefiguratywna, bezprzedmiotowa. Terminem tym określa się sztukę nienaśladującą otaczającej nas rzecz...
sztuka feministyczna

sztuka feministyczna

SZTUKA FEMINISTYCZNA  — jako wyraz świadomej postawy artystycznej sztuka ta pojawiła się w latach 60 XX wieku wraz z rozwojem Ruchu Wyzwolenia Kobiet...
sztuka kinetyczna

sztuka kinetyczna

SZTUKA KINETYCZNA – z gr. Kinēma: ruch. Sztuka, która koncentruje się na zagadnieniach związanych z ruchem. Terminem tym najczęściej określa się rzeź...
sztuka krytyczna

sztuka krytyczna

SZTUKA KRYTYCZNA — określenie pewnych zjawisk w sztuce artystów polskich debiutujących w I połowie lat 90. XX. Dotyczy działań i prac krytycznie komentu...
sztuka ludowa

sztuka ludowa

SZTUKA LUDOWA  — jest to całokształt działalności artystycznej społeczności lokalnej, na ogół wiejskiej. Obok twórczości, którą nazywa się plastyką, ...
sztuka naiwna

sztuka naiwna

SZTUKA NAIWNA – twórczość uprawiana nieprofesjonalnie przez ludzi, którzy nie odebrali wykształcenia artystycznego. Sztukę naiwną charakteryzuje dziecięc...
sztuka nieprofesjonalna

sztuka nieprofesjonalna

SZTUKA NIEPROFESJONALNA — zjawisko znane w sztuce od końca XIX wieku, obejmuje wszelkie przejawy działań plastycznych powstające w kręgu sztuki naiwne...
sztuka publiczna

sztuka publiczna

SZTUKA PUBLICZNA – sztuka, która powstaje w przestrzeni publicznej, przeważnie w otwartej przestrzeni i w miejscu dostępnym dla wszystkich. Może być w...
sztuka site-specific

sztuka site-specific

SZTUKA SITE-SPECIFIC – z ang. sztuka zintegrowana z miejscem. Termin stosowany do określenia dzieła sztuki, które powstaje z myślą o funkcjonowaniu w konk...
sztuka ulicy

sztuka ulicy

SZTUKA ULICY — z ang. street art. Sztuka, która powstaje w miejscach publicznych: na ulicy, na murach, chodnikach itp. Są to murale, graffiti, ale...
sztuka użytkowa

sztuka użytkowa

SZTUKA UŻYTKOWA – dziedzina obejmująca projektowanie i wykonywanie przedmiotów codziennego użytku. Może dotyczyć zarówno przedmiotów wykonywanych przez art...
sztuka wideo

sztuka wideo

SZTUKA WIDEO — metoda działań artystycznych wykorzystująca telewizyjne techniki rejestracji i przekazywania obrazu. Rozwinęła się w latach 60. i 7...
sztuka współczesna

sztuka współczesna

SZTUKA WSPÓŁCZESNA  — jest to aktualny okres w dziejach sztuki, którego początek umownie wyznaczono na połowę XX wieku (po II wojnie światowej). Nie podle...
sztuka ziemi

sztuka ziemi

SZTUKA ZIEMI — ang. land art; typ dzieła i działania artystycznego, dla których tworzywem jest ziemia, piasek, skały, kamienie itp. Prace tego typu ...
typografia

typografia

TYPOGRAFIA — z gr. typos: uderzenie pozostawiające po sobie ślad oraz grapho — piszę. Obecnie bardzo szeroki termin odnoszący się do prezentacji znaków p...
unizm

unizm

UNIZM – Koncepcja artystyczna opracowana przez Władysława Strzemińskiego i przedstawiona w rozprawie Strzemińskiego Unizm w malarstwie z 1928 roku ...
witraż

witraż

WITRAŻ – ozdobna kompozycja wypełniająca otwór okienny wykonana z barwionego szkła łączonego za pomocą ołowiu i osadzonego w żelaznych ramach. Tec...
wystawiennictwo

wystawiennictwo

WYSTAWIENNICTWO   — inaczej architektura wystaw. Jest to termin, który określa sztukę prezentowania dzieł, przedmiotów, towarów, dokumentów, zjawisk, i...
wzornictwo przemysłowe

wzornictwo przemysłowe

WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE  — jest to nazwa projektowania wzorów dla wyrobów przemysłowych i podnoszenie estetyki i jakości produkcji przemysłowej. Najsłynn...
zakopiański styl

zakopiański styl

ZAKOPIAŃSKI STYL — jest to bardzo znany kierunek w sztuce polskiej zapoczątkowany w końcu XIX wieku przez Stanisława Witkiewicza, utrzymujący się w ...