łynniejsze malowidła ścienne sztuki rzymskiej pochodzą z Pompejów i Herkulanum, a ich styl nazywany jest stylem pompejańskim. Te malowidła były tworzone na ścianach domów prywatnych, pokazywały życie codzienne, bogatych Rzymian i ich zwyczaje. Malowidła ścienne były wykonywane na suchym tynku złożonym z wapna i piasku pokrytego kredowo – wapiennym gruntem. Tematyka była różnorodna, malowano ornamenty z girland kwiatowych i owocowych, pejzaże, architekturę, sceny rodzajowe i mitologiczne oraz martwe natury. W malarstwie ściennym bardzo ważną rzeczą była iluzja przestrzeni, pokazywana za pomocą różnic kolorystycznych, walorowych i perspektywy. Barwy ciepłe, czyste o intensywnym walorze, powodują wrażenie zbliżania się do oka widza. Barwy chłodne, szare, powodują wrażenie oddalania się od oka widza. Światło padające z jednej strony (z reguły bardziej z boku) wprowadzało wrażenie bryły na zachowanych przykładach malarstwa ściennego. Bardzo popularna była technika enkaustyczna, czyli na kości, marmurze, desce drewnianej, malowano obrazy za pomocą barwników mieszanych z woskiem pszczelim. Farby były nakładane rozgrzanymi narzędziami metalowymi (np. portrety trumienne z Fajum). Bardzo popularną techniką malarską była także technika mozaiki. Polegała ona na układaniu wzorów lub scen figuralnych z małych kawałków barwnych kamieni w świeżej zaprawie wapiennej. Wzory były układane z: naturalnych barwnych kamyków; z kamieni płytek ceramicznych lub szkła ciętego w kostki; także z kolorowych marmurów, złota, kamieni półszlachetnych oraz masy perłowej. Technika mozaiki była stosowana także przy kopiowaniu dzieł greckich.

Malarstwo ścienne i mozaika rzymska

łynniejsze malowidła ścienne sztuki rzymskiej pochodzą z Pompejów i Herkulanum, a ich styl nazywany jest stylem pompejańskim. Te malowidła były tworzone na ścianach domów prywatnych, pokazywały życie codzienne, bogatych Rzymian i ich zwyczaje. Malowidła ścienne były wykonywane na suchym tynku złożonym z wapna i piasku pokrytego kredowo – wapiennym gruntem. Tematyka była różnorodna, malowano ornamenty z girland kwiatowych i owocowych, pejzaże, architekturę, sceny rodzajowe i mitologiczne oraz martwe natury. W malarstwie ściennym bardzo ważną rzeczą była iluzja przestrzeni, pokazywana za pomocą różnic kolorystycznych, walorowych i perspektywy. Barwy ciepłe, czyste o intensywnym walorze, powodują wrażenie zbliżania się do oka widza. Barwy chłodne, szare, powodują wrażenie oddalania się od oka widza. Światło padające z jednej strony (z reguły bardziej z boku) wprowadzało wrażenie bryły na zachowanych przykładach malarstwa ściennego.
Bardzo popularna była technika enkaustyczna, czyli na kości, marmurze, desce drewnianej, malowano obrazy za pomocą barwników mieszanych z woskiem pszczelim. Farby były nakładane rozgrzanymi narzędziami metalowymi (np. portrety trumienne z Fajum).
Bardzo popularną techniką malarską była także technika mozaiki. Polegała ona na układaniu wzorów lub scen figuralnych z małych kawałków barwnych kamieni w świeżej zaprawie wapiennej. Wzory były układane z: naturalnych barwnych kamyków; z kamieni płytek ceramicznych lub szkła ciętego w kostki; także z kolorowych marmurów, złota, kamieni półszlachetnych oraz masy perłowej. Technika mozaiki była stosowana także przy kopiowaniu dzieł greckich.

Sztuka prehistoryczna i sztuka antyku – podręcznik historii sztuki w Polskim Języku Migowym.

Sztuka narodziła się na ścianach prehistorycznych jaskiń, w postaci niezwykłych rysunków naskalnych. Sztuki plastyczne są od zawsze obecne w codziennym życiu. Piękno jest wokół nas i nie trzeba być artystą, by je doceniać i się nim zachwycać. Historia sztuki jest bardzo ważnym elementem ogólnej wiedzy o świecie i kulturze. Bez sztuki nie byłoby piękna.

Projekt „Sztuka prehistoryczna i sztuka antyku – podręcznik historii sztuki w Polskim Języku Migowym” – jest to seria filmów edukacyjnych w języku migowym, opowiadająca o wybranych najciekawszych artystach, zabytkach i okresach z epoki prehistorycznej i antyku.

Filmy są udostępniane na kanale YouTube pn. Sztuka prehistoryczna i sztuka antyku, celem upowszechniania tej wiedzy wśród samych osób głuchych jak i ich otoczenia, czyli tłumaczy, edukatorów. W ostatnich latach dostępność wiedzy i edukacji w Polskim Języku Migowym się znacząco zwiększyła, ale nadal jest to kropla w morzu potrzeb.

W ostatnich latach powstała także Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym – leksykon podstawowych, najczęściej używanych pojęć z historii sztuki.

Niniejszy projekt stanowi bardzo ważne jej dopełnienie. Projekt ten ma atut edukacyjny w zakresie słownictwa języka migowego w obszarze historii sztuki dla przyszłych i obecnych tłumaczy języka migowego jak i dla osób uczących się tego języka.

Link do pobrania publikacji elektronicznej „Sztuka prehistoryczna i sztuka antyku”:

pomysł, opracowanie i realizacja projektu, opracowanie zagadnień i definicji:
Agnieszka Kołodziejczak

tłumaczenie na Polski Język Migowy:
Marek Krzysztof Lasecki, Tomasz Grabowski, Monika Kozub, Daniel Kotowski

kamera i montaż:
Olgierd Koczorowski

opracowanie graficzne e-publikacji:
Tomasz Grabowski

konsultacje eksperckie:
Marek Krzysztof Lasecki, prof. Aneta Pawłowska (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego)

współpraca ekspercka:
Grupa Artystów Głuchych

Projekt dofinansowany w ramach projektu grantowego pn. „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w Łodzi.

E-publikacja przeznaczona wyłącznie do bezpłatnego użytkowania. Filmy udostępniane na zasadach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa — Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (treść licencji dostępna na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode) z wyjątkiem zdjęć, dla których licencje zostały odrębnie określone.

Łódź 2018-2019