ACTION PAINTING — malarstwo gestu. Termin określa technikę, ale też nurt w amerykańskim malarstwie końca lat 40. i 50. XX wieku, opierający się na spontanicznym chlapaniu, kapaniu farbą lub też rozlewaniu jej na powierzchni obrazu. Artyści podkreślali, że obraz jest jedynie zapisem procesu twórczego, a najważniejsze jest uwidocznienie w dziele samego aktu malowania. Dzieła z nurtu action painting nie miały charakteru przedstawiającego, ale były żywiołowe, ekspresyjne, dynamiczne dzięki uzyskanym przypadkowo formom, fakturom, zestawieniom kolorystycznym. Najsłynniejszym artystą tego nurtu był amerykański malarz Jackson Pollock. Stosował technikę drippingu — z ang. to drip: kapać — dziurawiąc puszki i malując kapiącym z nich lakierem.