GRUPA A.R. – artyści rewolucyjni lub awangarda rzeczywista. Awangardowa grupa artystyczna składająca się z pięciu członków: rzeźbiarki Katarzyny Kobro, dwóch malarzy Władysława Strzemińskiego i Henryka Stażewskiego oraz dwóch poetów Juliana Przybosia i Jana Brzękowskiego. Grupa wydawała „Komunikaty a. r.” i serię wydawniczą „Biblioteka a. r.”, gdzie publikowane były teksty nie tylko o sprawach artystycznych, ale także społecznych i politycznych. Drugim bardzo istotnym obszarem działalności grupy było utworzenie Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej. Członkowie grupy pozyskiwali w formie darów lub wymiany dzieła współczesnych artystów awangardowych. Kolekcja ta stała się zalążkiem powstającego w 1930 roku, Muzeum Sztuki w Łodzi, dzięki czemu Muzeum Sztuki było drugą po Hanowerze instytucją w Europie prezentującą sztukę awangardową w swoich zbiorach.