HARMONIA – 1) w mitologii greckiej uosobienie ładu i zgodności; słowo oznacza zgodność, zgodę, wzajemne dopełnianie się, właściwe proporcje, ład;  2) w muzyce – sposób łączenia i budowy akordów w utworze muzycznym, również dział teorii muzyki zajmujący się zasadami budowy akordów i ich następstwami; 3) popularna nazwa instrumentu muzycznego.