KOMPOZYCJA — sposób powiązania elementów formalnych dzieła: linii, brył, płaszczyzn, plam barwnych, światła i cienia, tak aby tworzyły całość zgodną z intencją twórcy. W zależności od układu elementów kompozycji, kompozycja może być otwarta, zamknięta, zwarta, luźna, dynamiczna, statyczna, symetryczna. W jej obrębie można znaleźć osie, podziały porządkujące kompozycję, ale też np. sugerujące ruch. Kompozycja w obrazach przedstawiających lub np. w architekturze wynika z funkcji lub treści, w sztuce abstrakcyjnej jest istotą dzieła. Abstrakcjoniści, jak np. Henryk Stażewski, często tworzyli dzieła w seriach, w kolejnych pracach zmieniając nieznacznie np. układ form czy kolorystykę, a tym samym kompozycję.