PORTRET – przedstawienie wyglądu zewnętrznego, pozycji, charakteru konkretnego człowieka lub grupy ludzi zwanych modelami. Portrety mogą pełnić różne funkcje, które wpływają na formę i sposób ukazania postaci. Można zastosować klasyfikacje portretów ze względu na: 1. ujęcie postaci: popiersie, półpostać, ujęcie całopostaciowe, portret konny, 2. sposób ukazania głowy: profilowe, frontalne, „w trzech czwartych”, 3. funkcje: reprezentacyjny, trumienny, 4. liczbę i rodzaj ukazanych osób: podwójny, zbiorowy, rodzinny, 5. okoliczności powstania obrazu: koronacyjny, ślubny, 6. sposób ukazania modela: realistyczny, idealizowany, historyczny, alegoryczny.