SZKIC – artystyczna, swobodnie wykonana notatka , zapis pierwszych pomysłów i koncepcji na dzieło. Pokazuje spontaniczny gest artysty, jego styl i sposób myślenia nie poddany jeszcze wymogom wystawienniczym, zamawiającego czy modnych konwencji. Szkice mogą być wykonane ołówkiem, węglem, tuszem, kredką lub różnymi rodzajami farb. Powstają też szkice rzeźbiarskie zwane bozzettami, które wykonywane są w miękkim materiale (glinie, wosku, gipsie czy drewnie).
Szkice pełnią funkcję dokumentacji procesu twórczego, ulegając zmianom w związku z poszukiwaniem najbardziej odpowiedniej, ostatecznej formy dzieła.