ESTETYKA – wrażenie zmysłowe. 1) Dyscyplina filozoficzna, która bada wartości artystyczne, analizuje i ustala kryteria wartościowania przedmiotów i przeżyć z nimi związanych. 2) Ogólna teoria sztuki, rozważająca treść i formę dzieła artystycznego.