ATELIER, z fr. pracownia, również z fr. studio – 1) pomieszczenie służące do wykonywania pracy artystycznej. W zależności od rodzaju tej pracy w pracowni powinno być dostateczne i odpowiednie oświetlenie, często światło górne. Pracownia rzeźby powinna mieścić się na parterze, być zaopatrzona w odpowiednie przyrządy ułatwiające transport materiału oraz gotowych dzieł sztuki. Pracownia powinna zajmować dość dużą przestrzeń, ze względu na konieczność kontrolowania wykonywanej pracy z pewnej odległości. Pracownia  może służyć indywidualnemu artyście lub grupie artystów; 2) terminem pracowni określa się także grupę artystów pracujących pod kierunkiem wspólnego nauczyciela, których twórczość wykazuje podobieństwo stylistyczne.