PERFORMANS – z ang.: wykonanie, rodzaj działań wykonywanych przez artystów w obecności widzów. Często przybiera formę działań parateatralnych o zaplanowanej strukturze i przebiegu czasowym. W przeciwieństwie do twórcy happeningu, performer najczęściej nie dąży do włączania do akcji widzów. Performans obecny był w twórczości artystów działających w różnych nurtach w I połowie XX wieku, ale odrębnym środkiem wyrazu artystycznego stał się od lat. 50. XX. Do najważniejszych performerów należeli John Cage, Yves Klein, Joseph Beuys, w Polsce m.in. Włodzimierz Borowski, Zbigniew Warpechowski.