KOLEKCJA – 1) zespół przedmiotów tego samego typu, zbieranych ze względu na ich wartości (artystyczne, historyczne, naukowe); kolekcje prywatne często przekształcano w muzea lub galerie. 2) Zbiór projektów zaproponowanych przez twórcę lub firmę na daną porę lub okazję (najczęściej dotyczy branży odzieżowej).