LASERUNEK – przezroczysta, lekko zabarwiona warstwa farby kładziona na powierzchnię obrazu, zmieniająca delikatnie kolorystykę dzieła. Wiele warstw laserunków daje efekt przestrzenności, głębi kolorów, przenikania i załamywania światła na obrazie. Laserunek może też pełnić funkcję „tonującą”, łączącą światła z cieniami, niwelującą kontrasty barwne.
Farby laserunkowe można otrzymywać przez zmianę proporcji składu farby, zwiększenie ilości spoiwa w stosunku do pigmentu, lub stosowanie specjalnych pigmentów.
Mistrzem malarstwa laserunkowego był Rembrandt a w Polsce – Aleksander Gierymski.