SZTUKA KINETYCZNA – z gr. Kinēma: ruch. Sztuka, która koncentruje się na zagadnieniach związanych z ruchem. Terminem tym najczęściej określa się rzeźby, obiekty, instalacje, których integralną częścią jest ruch wywołany mechanicznie, ręcznie lub przez siły natury. Mogą być to zarówno złożone mechanizmy wyposażone w silniczki jak i lekkie, ażurowe konstrukcje, poruszane przez podmuchy wiatru. Ruchome rzeźby nazywane są mobilami. Pierwszym artystą, który zaczął je tworzyć w latach 30. XX wieku był Alexander Calder – artysta i inżynier. Pełen rozkwit sztuki kinetycznej przypada na lata 50. i 60. a do jej reprezentantów należy m.in. Jean Tinguely. W kategoriach sztuki kinetycznej rozpatrywane są również dzieła Op-artu, gdyż operują ruchem pozornym (złudzeniem ruchu).