NEOIMPRESJONIZM – kierunek w malarstwie stworzony we Francji w latach 80 XIX w. Pierwsza wystawa neoimpresjonistów odbyła się w 1884 r. Neoimpresjonizm powstał z potrzeby usystematyzowania impresjonizmu, a przez dążenie do niezwykle zdyscyplinowanej, świadomej kompozycji, stosowanie zasad dywizjonizmu i techniki pointylizmu z niezwykłą precyzją, neoimpresjonizm stał się w rezultacie zaprzeczeniem impresjonizmu. Czołowym twórcą był Georges Seurat, a teoretyczne podstawy kierunku sformułował w 1899 r. Paul Signac w rozprawie Od Eugeniusza Delacroix do neo-impresjonizmu.