RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE – sztuka użytkowa, sztuka zdobnicza obejmująca wytwórczość rzemieślniczą o charakterze artystycznym (przedmioty dekoracyjne itp.). Pojęcie rzemiosła artystycznego zostało wprowadzone na określenie przedmiotów wykonanych ręcznie przez rzemieślnika-artystę, w przeciwstawieniu do przedmiotów określanych terminem przemysłu artystycznego wytwarzanych fabrycznie. Do rzemiosła artystycznego zalicza się m.in.: snycerkę i intarsję (stolarstwo artystyczne), kowalstwo artystyczne, jubilerstwo i emalierstwo,  rusznikarstwo, zegarmistrzostwo, introligatorstwo, witrażownictwo i wiele innych. W ciągu XX w. w pracowniach artystów rozwinęła się także twórczość artystyczna zwana unikatową. W tym też czasie zaistniała sztuka projektowania takich przedmiotów dla przemysłu zwana wzornictwem artystycznym lub dizajnem (od ang. design).