BODZ ART — z ang.: sztuka ciała, kierunek w sztuce, w którym materiałem i środkiem ekspresji jest ciało artysty. Pojawił się w drugiej połowie lat 60. XX w. w takich działaniach artystycznych, jak performans czy happening. Artysta body artu nie wyraża swoim ciałem przeżyć fikcyjnej postaci jak robi to aktor, ale bada granice własnej fizyczności i psychiki, traktuje działania artystyczne jak źródło samopoznania. Do najbardziej znanych przedstawicieli body artu należą Marina Abramović, Bruce Nauman, Vito Acconci, Chris Burden, którzy często przekraczają w swoich działaniach artystycznych granice fizycznych możliwości ciała, w tym bólu. W Polsce body art uprawiał m.in. Jerzy Bereś.