WERNISAŻ / FINISAŻ, z fr. vernissage, od vernisser lakierować – pierwotnie we Francji określano tak dzień poprzedzający otwarcie wystawy obrazów. Był to czas dla artystów na ostanie przeciąganie wystawionych dzieł werniksem; obecnie uroczyste otwarcie wystawy, najczęściej dla zaproszonych gości, poprzedzające jej publiczne udostępnienie szerokiemu gronu zwiedzających. Finisaż, z fr. finisssage – wykończenie, zakończenie – uroczyste zakończenie wystawy zazwyczaj dzieł sztuki,  innej prezentacji.