ARTZIN — rodzaj druku ulotnego lub magazyn wydawany i powielany we własnym zakresie, nieregularnie, w niewielkim nakładzie przez grupy artystów, literatów itp. Kopiowany przez autorów za własne pieniądze, najczęściej na ksero. Artzin to nieoficjalna forma wypowiedzi na tematy dotyczące wydających go twórców.