ODLEW — jest to przedmiot wykonany przez odtworzenie w twardym materiale (najczęściej w metalu) modelu wykonanego z nietrwałej masy (glina, wosk itp.) za pomocą formy odlewniczej. Zależnie od techniki wykonania odlewy mogą być pełne, masywne lub puste. Powszechnie używany jest odlew gipsowy stosowany m.in. do wykonywania kopii słynnych rzeźb, a także tzw. odlew kamienny wykonywany z mieszaniny zmielonego kamienia.