ANIMACJA – z łac. animatio: ożywienie. Technika polegająca na wykonywaniu serii zdjęć poklatkowych, rejestrujących na pojedynczych klatkach kolejnej fazy ruchu. W efekcie ożywione zostają martwe formy, stwarzając złudzenie ruchu, są animowane. W zależności od filmowego obiektu (fotografia, rysunek, wycinanka, plamy barwne, kukiełki) rozróżnia się filmy rysunkowe, kukiełkowe, sylwetkowe.