CHIŃSKA PORCELANA — jest to nazwa wyrobów porcelanowych z kaolinu, które powstały w X wieku na początku panowania chińskiej dynastii Sung. Zawdzięczają swą wysoką jakość zasadzie „dojrzewania” masy porcelanowej  w wilgotnym środowisku organicznym na przestrzeni długiego czasu (dokumenty określają ten okres na sto lat). Ceramicy przekazywali wiedzę i masę porcelanową z ojca na syna. Przygotowany w ten sposób materiał ułatwiał proces wypalania w temperaturze dużo niższej niż 1410 stopni C (temperatura wypalania porcelany z Sèvres).