NOWY REALIZM — jest to ruch powołany w końcu lat 50 XX wieku w Paryżu przez krytyka Pierré Restany`ego. Cele nowego realizmu zostały ogłoszone w napisanym przez niego manifeście w 1960 roku w Mediolanie i Paryżu mówiącym o potrzebie większego wiązania sztuki z życiem codziennym. Estetyka ruchu wyrastała z dadaizmu i wykazywała też silne związki z pop-artem. Jego członkowie posługiwali się przedmiotami zużytymi, odpadami konsumpcji społecznej i pozostałościami przemysłu, tworząc z nich obiekty artystyczne. Członkami ruchu byli m.in Yves Klein, Daniel Spoerri, César, Jean Tinguely, Arman, Niki de Saint-Phalle, Martial Raysse.