SOCREALIZM – realizm socjalistyczny. Kierunek w sztuce będący elementem ideologii i propagandy partii komunistycznych w Polsce i innych krajach demokracji ludowej. W sztuce radzieckiej doktryna socrealizmu obowiązywała od 1934 roku, a w Polsce od 1949 roku. Według idei socrealizmu dzieło sztuki powinno być realistyczne w formie i posiadać socjalistyczną treść zgodną z ideami marksizmu i leninizmu. Największymi zwolennikami socrealizmu byli Janusz i Helena Krajewscy oraz Włodzimierz Zakrzewski. Kolekcja dzieł realizmu socjalistycznego znajduje się w Pałacu Zamoyskich w Kozłówce koło Lubartowa.