SZTUKA WIDEO — metoda działań artystycznych wykorzystująca telewizyjne techniki rejestracji i przekazywania obrazu. Rozwinęła się w latach 60. i 70. XX wieku. Nazwa pochodzi od taśmy wideo, która była najczęściej używana we wczesnych latach rozwoju sztuki wideo. Do pionierów sztuki wideo należy Nam June Paik, w Polsce m.in. Józef Robakowski. W związku z rozwojem technologii i poprawą jakości obrazu zmieniła się estetyka tego typu prac, choć współcześni artyści czasem sięgają po dawne technologie, aby uzyskać szczególny efekt artystyczny.