MULTIMEDIA — media stanowiące połączenie kilku różnych form przekazu informacji (np. tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji lub rozrywki, również nowoczesne urządzenia służące do odtwarzania tego typu przekazu. W sztuce określa się tak instalację lub działanie artystyczne wykorzystujące wiele nowoczesnych form przekazu i nośników. Instalacje multimedialne często są interaktywne, pozwalają włączyć się widzom w działanie artystyczne, wpływać na jego przebieg czy ostateczny efekt.