AMATOR – 1) osoba zajmująca się czymś nieprofesjonalnie, nie mająca doświadczenia lub wykształcenia w danej dziedzinie; 2) miłośnik czegoś, osoba znajdująca w czymś przyjemność; człowiek zajmujący się czymś hobbystycznie; 3) osoba mająca upodobanie w czymś, lubiąca coś bardzo; 4) osoba chętna do nabycia czegoś, zainteresowana czymś;