SZTUKA NAIWNA – twórczość uprawiana nieprofesjonalnie przez ludzi, którzy nie odebrali wykształcenia artystycznego. Sztukę naiwną charakteryzuje dziecięca prostota wizji (naiwny realizm) i wykonania (np. zdeformowana perspektywa lub jej brak), ale również świeżość widzenia, niezależność od cudzych wzorców. Z tego powodu jest ona ceniona i inspirująca dla wielu profesjonalnych artystów. Pierwszym i najsłynniejszym malarzem tworzącym w tym nurcie był Henri Rousseau. W Polsce najważniejszym artystą naiwnym był Nikifor Krynicki.