CERAMIKA — nazwą ceramika określa się wyroby z gliny, modelowane ręcznie lub toczone na kole garncarskim i utrwalone przez wypalanie w ogniu. Wyroby ceramiczne dzielą się na: 1) garncarskie, pokrywane szkliwem ołowiowym, które neutralizuje naturalną porowatość wyrobu; 2) majoliki lub fajanse, wypalane w temp. 800 stopni C i pokrywane nieprzezroczystą polewą cynową; 3) kamionki wypalane w temp. 1200 stopni C nieprzepuszczające wody; 4) wyroby porcelanowe o gładkiej połyskliwej powierzchni, pokryte przezroczystą glazurą i wypalane w temp. 1400 stopni C. Najbardziej znane manufaktury ceramiki, porcelany i fajansów były m.in. w Sèvres, Rouen oraz manufaktura należąca do angielskiej rodziny Wedgwood.