KONTUR — jest to zarys kształtu postaci lub przedmiotu, linia obwodząca kształt na rysunku lub malowidle i odgraniczająca jedną płaszczyznę od drugiej. Konturowaniem nazywa się przesadne niekiedy pogrubienie linii. Sposób ten stosowano często w stylizacjach, podkreślających płaszczyznowość ujęcia (np. w malarstwie monumentalnym, w secesji).