EKSPRESJONIZM ABSTRAKCYJNY — jest to kierunek w malarstwie amerykańskim zapoczątkowany w połowie lat 40 XX wieku, nawiązujący m.in. do malarstwa abstrakcyjnego Wassila Kandinskiego, teorii podświadomości Zygmunta Freuda, automatyzmu surrealistów i improwizacji jazzowych, nazwany  przez Roberta Coatesa w 1946 roku. Pierwszy kierunek w sztuce powstały w Stanach Zjednoczonych, który wywarł znaczący wpływ na sztukę światową. W ramach tego nurtu powstało malarstwo koloru (Mark Rothko) i malarstwo gestu (Jackson Pollock).