INFORMEL — z fr. informel – niekształty, bezkształtny. Słowo to oznacza „sztukę nieforemną” – kierunek w sztuce europejskiej powstały na przełomie lat 40 i 50 wieku, zrywający z kanonami sztuki figuratywnej i abstrakcji geometrycznej, nawiązujący do ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Nazwa pochodzi od tytułu wystawy zorganizowanej w Paryżu w 1951 roku przez krytyka Michela Tapié. Przedstawicielami tego kierunku byli m.in. Jean Dubuffet, Antonio Tàpies, Wols.