SZTUKA SAKRALNA, z łac. sacrum rzecz święta – termin, używany przez historyków sztuki w odniesieniu do wytworów związanych z wiarą, obrzędami, religią. Forma dzieła musi odzwierciedlać prawdy boskie charakterystyczne dla danej religii, duchowość. Termin sztuka sakralna najczęściej stosowany jest w odniesieniu do sztuki chrześcijańskiej i dotyczy architektury kościelnej, rzeźby i malarstwa świątyń oraz muzyki i pieśni wykonywanych podczas liturgii. Najważniejszym źródłem tematów jest Biblia, żywoty świętych oraz apokryfy.