KICZ – z niem. kitsch: tandeta, bubel. Nazwa potoczna określająca lichy, bezwartościowy wytwór sztuki plastycznej lub literackiej. Najczęściej określenie używane jest w odniesieniu do wytworów kultury masowej, zaspakajających gust i potrzeby większości. Przeważnie są to rzeczy marnej jakości, tanie. Estetyka kiczu fascynuje wielu artystów współczesnych tworzących własne „kiczowate” obiekty – niekoniecznie tanie i liche — lub wykorzystujących gotowe wytwory masowej produkcji do realizacji swoich dzieł. Do artystów świadomie operujących kiczem należą np. Amerykanin Jeff Koons czy Maurycy Gomulicki.