MALARSTWO – dziedzina sztuk plastycznych, której produktem jest obraz, czyli zasadniczo dwuwymiarowe dzieło sztuki, powstałe dzięki liniom i barwom, kładzionym na rozmaitych podłożach. Malarstwo znane jest we wszystkich kręgach kulturowych. Przez wieki służyło różnorodnym celom, od magicznych do czysto estetycznych. Badanie malarstwa, jego przemian, form jest jednym z zadań historii sztuki.
Malarstwo dzielimy na: monumentalne (związane z architekturą), sztalugowe (obrazy o charakterze przenośnym), tablicowe (obrazy na desce, określenie dotyczy głównie sztuki średniowiecznej), miniaturowe (mały format i bardzo precyzyjne wykonanie). Ze względu na treść najbardziej ogólny podział to malarstwo przedstawiające (religijne, historyczne, portret, pejzaż, martwa natura) i abstrakcyjne (bezprzedmiotowe).