HISTORYZM – świadome naśladowanie stylów wcześniejszych epok, jeden z nurtów sztuki XIX wieku. W architekturze 1. poł. XIX wieku, ze względu na zainteresowanie średniowieczem, bardzo popularne było nawiązywanie do gotyku (neogotyk). W 2. poł. XIX wieku chętnie inspirowano się architekturą renesansu i baroku (neorenesans, neobarok). Na przełomie XIX i XX wieku reakcją przeciw modzie na historyzm stała się secesja. Również w malarstwie XIX wieku historyzm był niezwykle popularny. Na jego rozwój wpłynęło rosnące zainteresowanie historią poszczególnych narodów. Malarze studiowali zabytki, dawne malarstwo i literaturę, aby ukazane wydarzenie i wszystkie detale (przedmioty, stroje) były zgodne z realiami przedstawianej epoki. Najważniejszym przedstawicielem historyzmu w malarstwie polskim był Jan Matejko (1838-1893).