ENVIRONMENT — z ang.: otoczenie. Rodzaj dzieła, a także działania artystycznego, polegającego na aranżowaniu przestrzeni w taki sposób, aby oddziaływała wszechstronnie na widza. Environment pojawił się w końcu lat 50. XX wieku w kręgu artystów pop artu. Najważniejsi twórcy tego nurtu to m.in. Allan Kaprow, Edward Kienholz, Claes Oldenburg. Za pierwszy environment w Polsce uważa się Studium przestrzeni Wojciecha Fangora i Stanisława Zamecznika z 1958 roku. Przestrzeń galerii wypełniona została obrazami zawieszonymi na ścianach i ustawionymi na sztalugach w taki sposób, aby wywoływały konkretne złudzenia optyczne i wrażenia artystyczne.