BLEJTRAM (krosno malarskie) – rama, na którą naciąga się i przybija płótno do namalowania obrazu. Wykonywany jest najczęściej z drewnianych listew. Blejtramy stosowane były w malarstwie od końca XV w. Początkowo były to proste tymczasowe konstrukcje, na których malowano obrazy na płótnie a po ukończeniu dzieła nabijano je na ostateczny, stały blejtram. Od XIX wieku w blejtramach pojawiły się kliny, które pozwoliły na regulację naprężenia płótna.
Nowoczesne blejtramy są metalowe i samo-naprężające (używane między innymi w konserwacji – np. Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki).