SZTUKA ZIEMI — ang. land art; typ dzieła i działania artystycznego, dla których tworzywem jest ziemia, piasek, skały, kamienie itp. Prace tego typu charakteryzują się wielkimi rozmiarami, jak np. wielokilometrowy rysunek/ścieżka w formie zawiązanej pętli, czy ucho usypane z ziemi. Kształt takich realizacji jest w pełni czytelny na zdjęciach satelitarnych lub lotniczych. Do sztuki ziemi zalicza się również mniejsze realizacje, także te w galeriach. Do najbardziej znanych przedstawicieli sztuki ziemi należą, m.in. Michael Heizer, Robert Smithson czy Richard Long.