GRUPA BLOK – awangardowa grupa artystyczna założona w Warszawie i działająca w latach 1923-1926. Powstanie Bloku związane było z ekspozycją Wystawy Nowej Sztuki, zorganizowanej w Wilnie w 1923 roku. Członkami ugrupowania byli m.in. Mieczysław Szczuka, Katarzyna Kobro, Władysław Strzemiński, Teresa Żarnowerówna, Henryk Berlewi, Henryk Stażewski. Główną inspirację artystyczną stanowił rosyjski konstruktywizm, suprematyzm Malewicza oraz holenderski neoplastycyzm. Artyści dążyli do uzyskania radykalnej formy obrazowania. Członkowie Bloku wspólnie wydawali czasopismo „Blok”, w którym publikowano teksty teoretyczne artystów polskich i zagranicznych w tym Kazimierza Malewicza, Filippo Tommaso Marinettiego, Theo van Doesburga, Kurta Schwittersa. W wyniku napięć i rozbieżności ideowych grupa rozpadła się w 1925 roku. Mieczysław Szczuka i Teresa Żarnowerówna rozumieli twórczość artystyczną jako użyteczną społecznie (projektowanie przedmiotów i typografia). Natomiast Władysław Strzemiński, Katarzyna Kobro i Henryk Stażewski uważali, że sztuka powinna być w pełni autonomiczna.