COLOR FIELD PAINTING — z ang. color (colour) – kolor, field – pole, obszar, w dosłownym tłumaczeniu oznacza to „malarstwo kolorowych pól”. Jest to odmiana ekspresjonizmu abstrakcyjnego zapoczątkowana w USA w końcu lat 40 XX wieku m.in. przez Barnetta Newmana i Marka Rothko, polegająca na pokrywaniu płótna dużymi plamami mało zróżnicowanego koloru, często tylko jednym kolorem. Color field painting uchodzi za kierunek prekursorski w stosunku do minimalizmu. Inni ważni przedstawiciele kierunku to: Washington Color Painters (waszyngtońscy malarze koloru lub kolorowych pól): Morris Louis i Kenneth Noland.