FRESK – z wł. pittura a fresco: malowanie na świeżym tynku. 1) Technika malarstwa ściennego polegająca na malowaniu na wilgotnym, świeżo położonym tynku farbami z pigmentów rozrobionych wodą deszczową. 2) Malowidło wykonane tą techniką. Dzieło opracowuje się etapami, kładąc na ścianę tylko tyle tynku, ile zdąży się pomalować w ciągu jednego dnia. Wynika to z tego, że suchy tynk przestaje się łączyć z farbą. Fresk to technika bardzo trudna, po zakończeniu pracy nie można dokonywać poprawek i zmian, jest to jednak jeden z najtrwalszych rodzajów malarstwa ściennego. Jednymi z najsłynniejszych fresków świata są dekoracje sklepienia (1508–1512) i szczytowej ściany (1535–1541) Kaplicy Sykstyńskiej wykonane przez Michała Anioła. Błędem jest nazywanie freskiem każdego malowidła ściennego, ponieważ mogą one być tworzone w różnych technikach.